DVM-Exchange steeds vaker toegepast

DVM-Exchange is de standaard waarmee dynamischverkeersmanagementsystemen van verschillende fabrikanten gekoppeld kunnen worden. Vooral dankzij de upgrade eind vorig jaar naar versie 2.5 wordt de standaard steeds vaker toegepast. Belangrijk pre van 2.5 is dat ook objectstatussen kunnen worden uitgewisseld.

Met het toevoegen van deze mogelijkheid kunnen gekoppelde systemen de stand en status van de aangesloten wegkantapparatuur aan elkaar doorgeven. Dat is belangrijk voor het uitvoeren van elkaars scenario's. Maar een voordeel is ook dat de status van de systemen bij de gekoppelde collega-wegbeheerder(s) op te vragen is, zoals het actuele beeld op de DRIP's en de toestand en programmakeuze van aangesloten VRI's en TDI's. Hierdoor ontstaat een 'common operational picture' van de DVM-maatregelen in een regio.

Horizontaal en verticaal koppelen
Naast deze horizontale toepassing, waarbij wegbeheerders met elkaar meekijken, kan DVM-Exchange 2.5 ook 'verticaal koppelen'. Deze verticale koppeling zijn nodig voor een totaaloverzicht van meerdere DVM-subsystemen van verschillende leveranciers. Denk hierbij aan een VRI-centrale, een DRIP-server en een PRIS. Een overkoepelend netwerkmanagementsysteem kan hier 'bovenop' worden geplaatst om een totaaloverzicht te genereren van álle wegkantapparatuur.

Landelijke toepassingen
Inmiddels heeft DVM-Exchange ook buiten de Metropoolregio toepassingsmogelijkheden gevonden. Technolution rolt DVM-Exchange uit via zijn MobiMaestro-platform, dat onder andere is geimplementeerd in de gemeente Rotterdam, Deventer en Nijmegen. Deze wegbeheerders koppelen nu moeiteloos met applicaties van hun collega's in de regio. 

Voor meer informatie: henk.den.breejen@technolution.eu